Skip to content

Oferta

ZAKRES USŁUG

Doradztwo podatkowe

Kancelaria Podatkowa LISSTA  oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej, finansowej i prawnej.
 • Zastępstwo procesowe w sprawach postępowań administracyjnych i sądowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg rachunkowych, KPiR, ewidencji ryczałtowych
 • Usługi w zakresie kadrowo-płacowym
 • Opieka prawna dla stałych klientów
 • Wsparcie prawne w zleconym zakresie 
 • Pomoc w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej, w tym:
  – rejestracja podmiotów
  – procedury zgłoszeniowe i aktualizacyjne
  – przygotowywanie dokumentacji 
Świadczymy pełną obsługę księgową ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych.
Usługi w zakresie kadrowo płacowym prowadzone przez naszą Kancelarię zawierają wszystkie czynności wymagane ustawą o ubezpieczeniu społecznym oraz kodeksu pracy w ujęciu kompleksowym. Stali Klienci Kancelarii mają zagwarantowaną opiekę prawną w ramach bieżącej obsługi, natomiast pozostali mogą liczyć na wsparcie prawne w każdym zleconym zakresie. Kancelaria oferuje pełną pomoc w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej. Rejestrujemy podmioty, dokonujemy wszelkich zgłoszeń i aktualizacji oraz przygotowujemy pełną dokumentację.